Zarządzanie treścią na stronie internetowej CMS to skrót od angielskiej nazwy Content Managment System, czyli system zarządzania treścią. Jest to specjalne oprogramowanie z panelem administracyjnym, które pozwala tworzyć stronę internetową. Dzięki panelowi stronę tą można samodzielnie aktualizować i dowolnie zmieniać jej treść bez konieczności zapoznawania się z oprogramowaniem. Treści i sposób ich przekazania na stronie internetowej opartej na systemie CMS, można w prosty sposób obsługiwać za pomocą przejrzystego interfejsu. Wszystkie czynności takie jak- dodawanie, usuwanie, modyfikowanie tekstów, wstawienie grafik i tabel, zdjęć, filmów odbywa się za pomocą kliknięć w odpowiednie przyciski. Platforma CMS oddziela wprowadzone informacje tekstowe od jej prezentacji graficznej.

Redaktor strony internetowej wprowadza nowe treści, które są zapisywane w bazie danych, a następnie system CMS tworzy je w postaci strony internetowej za pomocą wybranych szablonów. Dzięki temu można w szybki i elastyczny sposób tworzyć nowe artykuły czy notatki informacyjne na stronie, jest to znacznie wygodniejsze w porównaniu z ze stronami gdzie używa się plików HTML. Dzięki szablonom jakie są dostępne w systemie CMS, cały nasz zamysł graficzny można w każdej chwili zmienić i dowolnie przygotowywać, więc cały proces zmian i publikacji na stronie staje się niezwykle prosty. Platformy CMS cały czas się rozwijają i wprowadzają nowe udogodnienia.

Obecnie można już nie tylko zmieniać treść i grafikę, ale całą strukturę strony. Nie wykorzystuje się już praktycznie w tej chwili witryn które nie są wyposażone w CMS. Systemy CMS są pisane najczęściej w językach: JSP, ASP, PHP lub Python. Cały schemat zarządzania zawartością strony oparty jest na bazie danych oraz na odpowiednich językach skryptowych (takich jak np. server-side) lub na oprogramowaniu jaki jest użyty na serwerze. Systemy CMS można podzielić na kilka rodzajów w zależności od funkcji zarządzania, np. na systemy zarządzania dokumentami, zasobami cyfrowymi, treścią, obiegiem treści czy wiedzą.